Pressrelease

Pressreleasen som pdf

Ragnar kunde inte släppa livsödet som han hörde för trettio år sedan, nu debuterar han som romanförfattare inspirerad av berättelsen.

Ragnar A. Söderling är född i Motala 1946. Han har i tjugoårsperioder bott i Motala, Storstockholm, Dalarna och bor nu i Helsingborg.
Under 1988 till 1992 bodde han i Tällberg i Dalarna. Byn kallas ibland Hotellberg då det finns ett flertal hotell i den lilla byn. Längst ned i byn vid Siljans strand låg det mest oansenliga av dem med namnet Siljansgården.
Det fungerade då som ett pensionat/vandrarhem men det berättades att det under 1930- och 40 talet hade varit ett kulturcenter där många intellektuella hade vistats på seminarier och kurser vid sida av att där bedrivits viss skolverksamhet under namnet Siljansskolan. Verksamheten hade drivits av makarna Alm, det vill säga Harald Alm och hans äldre fru Signe Bergner-Alm.
Det var Signe som hade köpt tomten vid Siljan 1916 och låtit bygga huvudbyggnaden innan hon träffade Harald, vid årsskiftet 1923/24, som kom att bli hennes tredje äkta make.
Det berättades att Signe fötts som oäkta dotter till en danska och en svensk man. Mannen hade dött medan danskan var gravid. Hon hade tvingat lämna sin dotter hos ett prästpar som fått modern att lova att aldrig någonsin komma tillbaka efter henne. Signe växte upp hos prästfamiljen och drömde om att bli läkare. Hennes fosterfar hade lovat att försöka finansiera hennes utbildning trots att han var fattigpräst i en liten landsortsförsamling. Dock hade prästen dött innan det blev aktuellt att påbörja någon läkarutbildning. En prästkollega hade då erbjudit sig att bekosta hennes utbildning på villkor att hon aldrig gifte sig – ty då var det bortkastad pengar. Signe hade avböjt förslaget och utbildat sig till Gymnastikdirektör. Signe hade sedan gift sig tre gånger. Under hennes andra äktenskap hade hon levt i Kina. I Shanghai ville hon öppna ett gymnastiskt institut för kinesiskor som fått sina fötter ombundna. Det hade inte passat den äkta maken som påstods ha sagt ”äktenskap och inget arbete eller arbete och inget äktenskap”. Signe hade då valt arbete.
Denna berättelse fick Ragnar att fascineras över hennes levnadsöde då han upplevde att hennes liv hade kantats av villkor som hon viljestarkt hade övervunnit, Han tyckte någon borde skriva en roman baserat på hennes levnadsöde. Han tipsade en del vänner om idéen att göra en roman eller film men fick alltid svaret ”gör det själv” eller ”kom med ett synopsis”. Då han inte upplevde att det var hans uppgift blev det bara en tanke, men då och då berättade han det han visste om hennes liv (som senare visade sig till stora delar vara felaktiga på detaljnivå även om huvuddragen i historien stämde).
Så någon månad innan Ragnar skulle gå i pension, från en tjänst som lektor i entreprenörskap vid Lunds universitet, kom en kollega in och frågade ”Ragnar, vad skall du göra när du går i pension?”. Han svarade ”Jag har inga sysselsättningsproblem men skulle jag få det kan jag ju alltid skriva den roman som jag pratat om i 25 – 30 år.” ”Vad är det?” sa hon och han berättade historien ovan. Hennes reaktion var: ”Det där borde du söka stipendium för”.
Ragnar var tveksam men gjorde en stipendieansökan och fick till sin förvåning ett stipendium för att kartlägga ett människoöde i syfte att skriva en roman baserat på det. Det visade sig att det fanns ett stort antal brev, almanacksanteckningar etc. bevarade. Det kom att innebära att Ragnar under flera år ägnat stor del av sin vakna tid tillsammans med en död kvinna. Hennes liv var mycket mer äventyrligt än han anat. Resultatet av den samvaron har nu blivit romanen Flickebarnet SIGNE som är första delen i Trilogin om Signe.
Flickebarnet SIGNE släpps i monter F02:55 på Bokmässan i Göteborg kl. 15:00 den 28 september. För ytterligare information kontakta författaren på ragnar@videpro.se eller 070-494 8069. Foto på bokens framsida och författaren finns på https://videpro.se

Följ oss i sociala medier
Share via
Copy link
Powered by Social Snap