Författaren

Ragnar Ahlström Söderling, som brukar kalla sig ”prakademiker,” föddes i Motala 1946.
Där utbildade han sig till ingenjör i teleteknik efter att ha jobbat som enhetsprovare vid Luxor under ett knappt år.
Efter militärtjänstgöring i Norrtälje och Göteborg flyttade han till Storstockholm och arbetade i en rad olika befattningar inom den svenska Philipskoncernen under 17 år. Under den tiden ”spårade han ur” enligt sina tekniska kollegor då han på fritid läste in en fil. kand. i företagsekonomi. Efter det fick han frågan om han inte skulle doktorera – något som han inte tyckte verkade realistiskt då han var mitt i den så kallade karriären. Trots det blev han, som han uttryckte det, ”hobbydoktorand utan tanke på att någonsin skriva en avhandling”. Det var möjligheten att kunna läsa kurser som lockade. Efter att ha hoppat av från Philips och startat ett konsultföretag 1984, efter en tid kom det att heta World Transformation Consultants AB, som han drev på heltid i drygt tio år. Därefter återknöt han kontakten med akademin genom att börja arbeta för Högskolan Dalarna. Han återupptog doktorandstudierna och disputerade slutligen vid Stockholms universitet 2006. Han har bl. a. varit ordförande i Ingenjörer för miljön, suttit i advisory board för NGO:t ”Campaign for the Earth” och varit chefredaktör för dess tidskrift ”the Campaigner”, medverkat som expert på kretsloppsfrågor i Radio Dalarnas återkommande programinslag ”Kretsloppan” som sändes under ca 50 veckor i mitten av 90-talet.
Från höstterminen 2009 arbetade han som lektor i entreprenörskap vid Lunds Universitet.
Efter att ha pensionerats därifrån 2013 har han ägnat stor del av sin vakna tid att kartlägga Signe Bergners liv för att skriva romanerna baserade på hennes levnadsöde.

Ragnar är medlem i Författarcentrum Syd, Skånes författarsällskap och Sverigeförfattarna.