Bokförlaget Videpro

Videpro är ett förlag för utgivning av Trilogin om Signe. Förlaget är en bifirma till World Transformation Consultants AB.

Trilogins första bok heter Flickebarnets Signe och speglar huvudpersonens tjugofyra första levnadsår. Boken kom ut i september 2019.

Här kan du höra om Signes föräldrars historia innan hon föddes

Det två heter Professorskan Bergner-Andersson redogör för Signes liv under åren 1905 till 1924 då hon bland annat lever ett antal år i Kina och avslutar två äktenskap. Boken planeras nu komma ut i slutet av 2022.

Del tre heter Reformpedagogen Bergner-Alm och följer Signes liv med sin tredje man fram till hennes död 1945. Kommer sannolikt ej förrän 2024.